Hungarian  cukorka gép, cukorka gyártósor, cukorkát készítő gép, cukorka gyártási folyamat
candy Machine, candy gyártósor Factory Kína, candy gép Gyár Kínában, candy gépek, candy gyártósor gyár, candy berendezések, candy gépek Factory, candy berendezés gyár, candy gép Gyártó, candy gyártósor, Kína candy gép gyár, Kína candy gép gyár, Kína candy gépek Gyártó, Kína candy gyártósor, Kína candy berendezések Factory, Kína candy berendezések gyár, olcsó cukorka gyártósor, legalacsonyabb ár cukorka berendezések, legolcsóbb candy gép Factory, olcsó cukorka berendezés Gyártó, megfizethető candy gép gyár, a legjobb ár cukorka felszerelés Gyár, legjobb ár cukorka gép gyár, legjobb ár cukorka gyártósor Gyártó, a legjobb ár cukorka gyártósor Gyár, a legjobb ár cukorka gép gyár, a legjobb ár cukorka gép gyár, a legalacsonyabb ár cukorka gyártósor Gyár, olcsó cukorka gyártósor Gyártó, legjobb ár cukorka gép gyár, a legalacsonyabb ár cukorka gyártósor gyár, legolcsóbb cukorka gyártósor f actory, legolcsóbb candy gép gyár, legalacsonyabb ár édesség gép Factory, a legjobb ár cukorka gyártósor gyár
legolcsóbb cukorka berendezések Factory, kemény cukorka gép, kemény cukorka gép gyár kínai, kemény cukorka gép, kemény cukorka gép gyár Kína, kemény cukorka gép, kemény cukorka gép gyártó Kína, kemény candy gépek, kemény candy gép Factory Kína, kemény cukorka gép, kemény candy machine Gyártó Kína, kemény cukorka gép, kemény cukorka gép gyár kínai, kemény cukorka gép, kemény cukorka gép gyártó Kína, kemény cukorka gép, kemény cukorka gépek Factory kínai

Beijing Xinmei International

Website: http://www.bjxmgj.net

Add.:Rm.1802 Tower C, Qingcheng Garden, Daxing District, Beijing, China

Tel: +86 10 69222660

Mobile: +86 18513856000 (Wechat)

Email: bjxmgj_01@126.com

Contact Person: Veronica Yu (Vice President and Intl. Dept. Mngr)


北京信美国际

地址:北京市大兴区清城名苑C座1802室

电话:86 10 69222660

手机:86 185 1385 6000(微信同步)

邮箱:bjxmgj_01@126.com

联系人:于女士(副总/国际部经理)