Punjabi  ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੈਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ, ਕੈਡੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੈਡੀ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਕੈਨੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੈਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਫੈਕਟਰੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੈਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਕੈਡੀ ਉਪਕਰਣ, ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਕੈਡੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਕੈਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ, ਚੀਨ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਚਾਈਨਾ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਚੀਨ ਕੈਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਕੈਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਕੈਂਡੀ ਉਪਕਰਣ ਫੈਕਟਰੀ, ਚੀਨ ਕੈਡੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਸਤੇ ਕੈਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਕੀਮਤ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਸਤਾ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਸਤੇ ਕੈਡੀ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਸਤਾ ਕਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਕੈਨੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਕੈਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਰਬੋਤਮ ਕੀਮਤ ਕੈਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਕੈਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਕੈਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਕੈਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਕੀਮਤ ਕੈਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਸਤੇ ਕੈਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਕੀਮਤ ਕੈਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਸਤਾ ਕੈਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ f ਐਕਡੀਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਕੀਮਤ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੈਕਟਰੀ, ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਕੈਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਫੈਕਟਰੀ
ਹਾਰਡ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਹਾਰਡ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਹਾਰਡ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਚੀਨ, ਹਾਰਡ ਕੈਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹਾਰਡ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚੀਨ, ਹਾਰਡ ਕੈਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹਾਰਡ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਚੀਨ, ਹਾਰਡ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਖ਼ਤ ਕਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚੀਨ, ਹਾਰਡ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਹਾਰਡ ਕੈਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੀਨੀ, ਹਾਰਡ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਹਾਰਡ ਕੈਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚੀਨ, ਹਾਰਡ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਹਾਰਡ ਕੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੀਨੀ

Beijing Xinmei International

Website: http://www.bjxmgj.net

Add.:Rm.1802 Tower C, Qingcheng Garden, Daxing District, Beijing, China

Tel: +86 10 69222660

Mobile: +86 18513856000 (Wechat)

Email: bjxmgj_01@126.com

Contact Person: Veronica Yu (Vice President and Intl. Dept. Mngr)


北京信美国际

地址:北京市大兴区清城名苑C座1802室

电话:86 10 69222660

手机:86 185 1385 6000(微信同步)

邮箱:bjxmgj_01@126.com

联系人:于女士(副总/国际部经理)